ด้วยทางวิทยาลัยบัณฑิตเอเซียได้มีทีมพัฒนาระบบ  ในโครงการ Cloud-Edu  ตั้งแต่ 21 เมษายน 2558  และได้เริ่ม Phase 1  วันที่ 15 กรกฎาคม 2558  ที่ผ่านมาโดยเริ่มใช้ระบบจริงแล้ว ซึ่งทางฝ่ายพัฒนาระบบได้ปรับปรุงตามหน่วยงานแจ้งมาโดยตลอด  ขณะนี้ระบบพร้อมที่ใช้งานได้แล้ว  ทาง Project  Manager  ใคร่ขอเชิญบุคลากรสายสนับสนุนเข้า อบรมโปรแกรม  End User  ในวันศุกร์ที่ 18 กันยายน 2558  ตั้งแต่เวลา  13.00  น เป็นต้นไป  ณ  ห้อง 1206   โดยพร้อมเพรียงกัน

ขอขอบคุณข้อมูลจาก สำนักทรัพยากรบุคคล วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย

RSS
บุคลากรสายสนับสนุนเข้าอบรมEnd User
บุคลากรสายสนับส...
Detail Download
บุคลากรสายสนับสนุนเข้าอบรมEnd User
บุคลากรสายสนับส...
Detail Download
บุคลากรสายสนับสนุนเข้าอบรมEnd User
บุคลากรสายสนับส...
Detail Download
บุคลากรสายสนับสนุนเข้าอบรมEnd User
บุคลากรสายสนับส...
Detail Download
บุคลากรสายสนับสนุนเข้าอบรมEnd User
บุคลากรสายสนับส...
Detail Download
บุคลากรสายสนับสนุนเข้าอบรมEnd User
บุคลากรสายสนับส...
Detail Download
บุคลากรสายสนับสนุนเข้าอบรมEnd User
บุคลากรสายสนับส...
Detail Download
บุคลากรสายสนับสนุนเข้าอบรมEnd User
บุคลากรสายสนับส...
Detail Download
บุคลากรสายสนับสนุนเข้าอบรมEnd User
บุคลากรสายสนับส...
Detail Download
บุคลากรสายสนับสนุนเข้าอบรมEnd User
บุคลากรสายสนับส...
Detail Download
บุคลากรสายสนับสนุนเข้าอบรมEnd User
บุคลากรสายสนับส...
Detail Download
บุคลากรสายสนับสนุนเข้าอบรมEnd User
บุคลากรสายสนับส...
Detail Download
บุคลากรสายสนับสนุนเข้าอบรมEnd User
บุคลากรสายสนับส...
Detail Download
บุคลากรสายสนับสนุนเข้าอบรมEnd User
บุคลากรสายสนับส...
Detail Download
บุคลากรสายสนับสนุนเข้าอบรมEnd User
บุคลากรสายสนับส...
Detail Download
บุคลากรสายสนับสนุนเข้าอบรมEnd User
บุคลากรสายสนับส...
Detail Download
บุคลากรสายสนับสนุนเข้าอบรมEnd User
บุคลากรสายสนับส...
Detail Download
บุคลากรสายสนับสนุนเข้าอบรมEnd User
บุคลากรสายสนับส...
Detail Download
บุคลากรสายสนับสนุนเข้าอบรมEnd User
บุคลากรสายสนับส...
Detail Download
บุคลากรสายสนับสนุนเข้าอบรมEnd User
บุคลากรสายสนับส...
Detail Download
 
 
Powered by Phoca Gallery